نمونه سوالات درس بنویسیم کلاس دوم ابتدایی

در ۲۲, اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط

 

نمونه سوال درس فارسی – بنویسیم – کلاس دوم دبستان

درس ۱ تا ۷

۱ – هر جا  که لازم است ، تشدید بگذار:

صدا   خواندن   حتی   حیاط    نقاش   منظم

۲ – زیر کلماتی که آخرش صدای ” آ ” می دهد، خط بکش.

عیسی   خیلی    کبری    بزرگی     مصطفی    راهنمایی    گروهی

۳ – این کلمه ها را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید:

رعایت  تلاش    عجله   مخصوص    مواظب   حوصله   هویج

۴ – مرتّب کن:

خرگوش ها   منتظر  در   بودند  بچّه    کلاس   معلّم

 

لانه    می کنند    کثیف   در   میکروب ها    دست های

 

دبیرستان    می خواند    خواهرم    درس   در

.

۵ – کلمات زیر را در به دو دسته تقسیم کن و هر کدام را در یک خط بنویس.

خرس  آواز   خرگوش   سرود   مرغ    فریاد

.

۶ – برای هر تصویر یک جمله بساز:

۷ – جاهای خالی را پر کن:

به کسی که شعر می گوید، ………….. می گویند.

به کسی که کارش نوشتن است، ……………. می گویند.

۸ – معنی کلمه های زیر را بنویس:

تازه                     خوش حال                معلم

مدرسه                  با محبّت                  نا آشنا

۹ – با هریک از کلمه های زیر یک جمله بنویس.

مجلّه :

همیشگی :

پشمالو :

گهواره :

وارد:

۱۰ – هر کلمه را جای خودش قرار بده:

گهواره –  ناراحتی –  تشکّر – خسته و گرسنه

خرس کوچولو، ……………….. زیر درختی نشست  تا استراحت کند.

شیرین با ……..    گفت : آخ ، دندانم افتاد!

پرنده ها با جیک جیک کردن از ما ……….. کردند.

من کنار  …………..  خواهرم نشسته بودم.

۱۱ – جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کن:

به کسی که سواد داشته باشد ، ……….. می گوییم.

ماهی در آب و خرگوش در ………………  زندگی می کند.

کسی که هنر ندارد ، ……………. است .

کسی که حوصله ندارد ، ………  است.

۱۲ – غذای هر حیوان در سطر اول را به خودش در سطر دوم وصل کن:

هویج       دانه            کاه             استخوان

سگ         خرگوش        اسب          کبوتر

۱۳ – به اول هر یک از کلمه های زیر یک عدد اضافه کن و مانند نمونه یک کلمه معنی دار بنویس:

گوش:  سه + گوش —–  سه گوش

راه :

پا :

۱۴ – کلمه های زیر را با توجه به صدای آخرشان به دو دسته تقسیم کن:

کوه   کاسه    میوه   سیاه   روباه   شانه   لانه   ماسه   فایده   ماه

.

۱۵ – هر یک از کارهای زیر مربوط به کدام عضو بدن است:

جویدن :                 بوییدن :                   راه رفتن :

۱۶ – هر یک از کلمات خط اول را به کلمه مناسب در خط دوم وصل کن:

سواد دارم       می خندد     سلام کردیم       به مسافرت رفتند

رضا           من                ما                دوستان من

۱۷ – کلمات زیر را به سه دسته تقسیم کن و هر دسته را کنار هم بنویس:

من      دیروز     او     مدرسه    خیابان     آن ها     خانه     شما     امسال      ما     ساعت ۱۰

 

به اشتراک بگذارید

468 ad