سوالات ریاضی کلاس دوم ابتدایی – سری سوم

در ۲۱, فروردین ۱۳۹۰ توسط

سری سوم از نمونه سوالات آزمون ریاضی کلاس دوم دبستان در این نوشته آمده است.

سری سوم نمونه سوالات ریاضی کلاس دوم دبستان

۱ -  اعداد زیر را به ترتیب از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

۹۷      ۲۸      ۱۲        ۹     ۷۹     ۸۸     ۳۲      ۵۴    ۴۵

 

2 – یک مستطیل بکشید و قطرهای آن را نشان بدهید.

 

3 – عموی حسین ماهی گیر است. او  پارسال ۶۸۹  ماهی و امسال  ۱۹۷ ماهی صید کرد. عموی حسین در این دو سال چند ماهی صید کرد؟

 

4 -  در جاهای خالی از کلمات  کمتر از ، بیش تر از  و مساوی   استفاده کنید:

دو سکه ی ۵۰ تومانی ………  چهار سکه ۱۰ تومانی است.

سه سکه ی ۱۰ تومانی    ……….   شش سکه ی پنج تومانی است.

هشت سکه ی ۱۰ تومانی   ………    دو سکه ی ۵۰ تومانی است.

 

5 -  یک دایره بکشید و هفت تا از شعاع های آن را نشان بده.

 

6 -  برای دوختن  یک مانتو،  سه متر پارچه لازم داریم. اگر بخواهیم دو تا مانتو بدوزیم چند متر پارچه لازم داریم؟

 

 

7 -  هریک از ساعتهای زیر ساعت چند را نشان می دهند؟

. .              .

 

 

8 -  یک شش ضلعی را رسم کنید.

 

9 – اعداد فرد را داخل یک خط بسته قرار دهید.

۱۲      ۷۹      ۳۸     ۲۷         ۴۳       ۵۳      ۱۱        ۱

 

10 –   یک ساعت بکشید و در آن ساعت ۱۷ را نشان دهید.

 

 

11 -  یک ساعت را بکشید و  ساعت ده دقیقه مانده به هفت را روی آن نشان بده.

 

12 -  سعید و برادرش طول فرش خانه را با وجب اندازه گرفتند. طول فرش، ۱۸ وجب سعید  و ۱۵ وجب برادرش بود.

واحد اندازه گیری آن ها چه بود؟

چرا تعداد وجب ها برای طول فرش  با هم فرق داشت؟

وجب سعید بلند تر بود یا وجب برادرش؟

 

13 – برای جمع      ۷+(۲+۳)   شکل بکشید.

 

14- تفریق زیر را روی محور اعداد نشان دهید.

۵=۱۲-۷

 

15- آخرین رقم سمت چپ عددی صد گان است. آن عدد چند رقمی است؟

 

16- دور عددی که صد گانش بیشتر است ، یک خط بسته بکشید.

۹۷      ۷۱۲       ۲۸           ۳۵۴     ۵

۱۷- در جاهای خالی اعداد مناسب بگذارید.

۱۰۴ -  ……….. – ۱۱۲ -  ………

۳۳ – ۳۵ – …..  -  ……

 

تالیف : سایت کودک سیتی

هر گونه کپی برداری بدون ذکر نام  و لینک سایت کودک سیتی ممنوع است.

 

به اشتراک بگذارید

468 ad