نمونه سوالات مدنی چهارم دبستان – درس ۵ تا ۸

در ۱, خرداد ۱۳۹۰ توسط

نمونه سوال امتحانی  درس تعلیمات اجتماعی کلاس چهارم دبستان از درس پنجم تا درس هشتم در این نوشته آمده است.

نمونه سوال امتحانی تعلیمات اجتماعی / مدنی کلاس چهارم دبستان

درس پنجم تا هشتم

۱- شغل مردم روستاها چیست؟

۲- پس ار پیروز ی انقلاب اسلامی، توسط جهادسازندگی در روستاها چه کارهایی انجام شد؟

۳ – شهر نشینان در چه جاهایی کار می کنند؟

۴-  سه نوع از مغازه ها را نام ببرید.

۵ – جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کن.

جمعیت روستا ها ………..  از شهر ها است.

در …………  ، مغازه های شبیه به هم در کنار هم قرار دارند.

هر شهر به چندین ………. تقسیم می شود.

سال ایرانی، سال ………….. است.

به روز اول فروردین …………. می گویند.

مسلمانان جهان در حدود ………………   نفر هستند.

۶- وظیفه شهرداری چیست؟

۷ – شهر ها و روستائیان چه ارتباطی با هم دارند؟

۸ – ملت ایران دارای چه چیزهای مشترکی هستند؟ سه تا را نام ببرید.

۹ – انقلاب اسلامی ما نشانه چیست؟

۱۰ – امت اسلامی را تعریف کنید.

۱۱ –  مسلمانان جهان در چه چیزهایی با هم مشترکند؟

۱۲ – اگر مسلمانان جهان با هم متحد شوند، چه می شود؟

تالیف : سایت کودک سیتی

هر گونه کپی برداری بدون ذکر نام  و لینک سایت KoodakCity ممنوع است.

به اشتراک بگذارید

468 ad