صفحه‌ی اصلیکودکان دبستانینمونه سوالنمونه سوال - اول دبستانیادگیری حروف الفبای فارسی با فلش کارت/ صفحه رنگ آمیزی-ج تا ذ

یادگیری حروف الفبای فارسی با فلش کارت/ صفحه رنگ آمیزی-ج تا ذ

فلش کارت الفبای فارسیسری دوم از مجموعه فلش کارتهای آموزش حروف الفبای فارسی برای کودکان را در ادامه ببنید و دانلود کنید:

طریقه استفاده از این فلش کارت ها: بعد از ذخیره فایل فلش کارت ها ، آن ها را پرینت کرده و به کودکانه برای آموزش و یادگیری حروف الفبای فارسی و یا به عنوان برگه رنگامیزی حروف فارسی بدهید.

حرف ج

اموزش حروف الفبای فارسی

اموزش حروف الفبای فارسی

حرف چ

آموزش حروف الفبا با تصویر

آموزش حروف الفبا با تصویر

حرف ح

آموزش حروف الفبا با تصویر

آموزش حروف الفبا با تصویر

 حرف خ

دانلود حروف الفبا فارسی

دانلود حروف الفبا فارسی

حرف د  

الفبای فارسی کلاس اول

الفبای فارسی کلاس اول

حرف ذ  

یادگیری الفبای فارسی کودکان

یادگیری الفبای فارسی کودکان

طراحی : وب سایت کودک سیتی

هر گونه کپی برداری در سایتهای اینترنتی و نشریات ممنوع است.

ستاره بدهید!
بدون نظر

دیدگاه شما چیست؟