صفحه‌ی اصلیکودکان دبستانینمونه سوالسوالات ریاضی کلاس دوم ابتدایی – سری سوم

سوالات ریاضی کلاس دوم ابتدایی – سری سوم

سری سوم از نمونه سوالات آزمون ریاضی کلاس دوم دبستان در این نوشته آمده است.

سری سوم نمونه سوالات ریاضی کلاس دوم دبستان

۱ –  اعداد زیر را به ترتیب از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

۹۷      ۲۸      ۱۲        ۹     ۷۹     ۸۸     ۳۲      ۵۴    ۴۵

 

۲ – یک مستطیل بکشید و قطرهای آن را نشان بدهید.

 

۳ – عموی حسین ماهی گیر است. او  پارسال ۶۸۹  ماهی و امسال  ۱۹۷ ماهی صید کرد. عموی حسین در این دو سال چند ماهی صید کرد؟

 

۴ –  در جاهای خالی از کلمات  کمتر از ، بیش تر از  و مساوی   استفاده کنید:

دو سکه ی ۵۰ تومانی ………  چهار سکه ۱۰ تومانی است.

سه سکه ی ۱۰ تومانی    ……….   شش سکه ی پنج تومانی است.

هشت سکه ی ۱۰ تومانی   ………    دو سکه ی ۵۰ تومانی است.

 

۵ –  یک دایره بکشید و هفت تا از شعاع های آن را نشان بده.

 

۶ –  برای دوختن  یک مانتو،  سه متر پارچه لازم داریم. اگر بخواهیم دو تا مانتو بدوزیم چند متر پارچه لازم داریم؟

 

 

۷ –  هریک از ساعتهای زیر ساعت چند را نشان می دهند؟

. .              .

 

 

۸ –  یک شش ضلعی را رسم کنید.

 

۹ – اعداد فرد را داخل یک خط بسته قرار دهید.

۱۲      ۷۹      ۳۸     ۲۷         ۴۳       ۵۳      ۱۱        ۱

 

۱۰ –   یک ساعت بکشید و در آن ساعت ۱۷ را نشان دهید.

 

 

۱۱ –  یک ساعت را بکشید و  ساعت ده دقیقه مانده به هفت را روی آن نشان بده.

 

۱۲ –  سعید و برادرش طول فرش خانه را با وجب اندازه گرفتند. طول فرش، ۱۸ وجب سعید  و ۱۵ وجب برادرش بود.

واحد اندازه گیری آن ها چه بود؟

چرا تعداد وجب ها برای طول فرش  با هم فرق داشت؟

وجب سعید بلند تر بود یا وجب برادرش؟

 

۱۳ – برای جمع      ۷+(۲+۳)   شکل بکشید.

 

۱۴- تفریق زیر را روی محور اعداد نشان دهید.

۵=۱۲-۷

 

۱۵- آخرین رقم سمت چپ عددی صد گان است. آن عدد چند رقمی است؟

 

۱۶- دور عددی که صد گانش بیشتر است ، یک خط بسته بکشید.

۹۷      ۷۱۲       ۲۸           ۳۵۴     ۵

۱۷- در جاهای خالی اعداد مناسب بگذارید.

۱۰۴ –  ……….. – ۱۱۲ –  ………

۳۳ – ۳۵ – …..  –  ……

 

تالیف : سایت کودک سیتی

هر گونه کپی برداری بدون ذکر نام  و لینک سایت کودک سیتی ممنوع است.

 

ستاره بدهید!
۷ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟