صفحه‌ی اصلیکودکان دبستانینمونه سوالنمونه سوالات مدنی چهارم دبستان – درس ۱ تا ۴

نمونه سوالات مدنی چهارم دبستان – درس ۱ تا ۴

نمونه سوال امتحانی نوبت اول درس تعلیمات اجتماعی کلاس چهارم دبستان از درس اول تا درس چهارم در این نوشته آمده است.

نمونه سوال امتحانی تعلیمات اجتماعی / مدنی کلاس چهارم دبستان

درس اول تا چهارم

۱ – خانواده چگونه تشکیل می شود؟

۲ – چرا در دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده شده است؟

۳ – معنای نظم چیست؟

۴- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

مدرسه محل ……………   و …………..   است.

مردم برای بر پا داشتن نماز ……………  به مسجد می روند.

امام جماعت جلوتر از همه در ………..  می ایستد.

مسجد نمونه کوچکی از …………. اسلامی است که در آن ………..  و ……….  وجود دارد.

در روستاها زنان در………   ، ………….    و …………..   به شوهران خود کمک می کنند.

 

۵ – کلمات مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کرده و در جای خالی قرار دهید.

هر کس در خانواده  ……….  دارد. ( وظیفه ای  – خانه ای  – اقوامی )

هر چیز در خانواده ………..  معینی دارد . ( کتاب – جای  – وظیفه ی )

 

۶ – معلم در مدرسه چه وظیفه ای دارد؟

۷ – وظیفه ی  مدیر در مدرسه را توضیح دهید.

۸ – در مسجد چه کارهایی انجام می شود؟

۹ – مردم در مسجد برای حل مشکلات محله ی خود چه کار می کنند؟

 

تالیف : سایت کودک سیتی

هر گونه کپی برداری بدون ذکر نام  و لینک سایت کودک سیتی ممنوع است.

ستاره بدهید!
۶ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟