صفحه‌ی اصلیکودکان دبستانینمونه سوالنمونه سوال فارسی / بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی

نمونه سوال فارسی / بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی

فارسی دوم ابتدایی

نمونه سوالات فارسی درس ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷  کلاس دوم ابتدایی جدید را ببنید:

جاهای خالی را  پر کنید:

به کسی که کار نیک انجام می دهد، …………. می گویند.

بی سواد یعنی  ……. ……………………. .

……..  یعنی کسی که نزاکت دارد.

ستم کار کسی است که ………………….  .

به چیزی که آشنا نیست ، …………… می گویند.

مدد کار کسی است که به  دیگران ………….. می کند.

 

***

کلمه های زیر را مانند نمونه با ” ان” جمع ببند.

تشنه + ان = تشنگان

فرشته + ان = …….

خسته + ان = ……..

دیده + ان = …….

زنده + ان = ………

***

سه کلمه بنویس که به اول آن ها ” نا  ” اضافه شده باشد.

 ***

غلط های املایی جمله  های زیر را پیدا کن  و درست آن را بنویس.

خرشید به قطره های آب لبخند زد.

قطره آب می خاست در آسمان به این ترف و آن ترف برود.

در یک روز طعتیل , ما به پارک جنگلی رفتیم.

من غورباقه را گرفتم.

ما نباید به هیوانات آسیب برسانیم.

نوروز آغاز فسل  سرسبزی و زیبایی طبیعت است.

حزاران سال است که ما ایرانیان؛ نوروز را جشن می گیریم.

تهویل سال، لهظه ای است که سال کهنه به پایان می رسد.

 

 ***

کلمات زیر را مرتّب کن و جمله را بنویس

پاشید – گرما – نور – و – خود – خورشید – را – قطره های – روی – آب

رفت – تماشای – پدر – قدم زنان – طبیعت – به

چقدر – اینجاست – گیاه – حیوان – و – نگاه کن

می نشینند – کنار – همه – خانواده – اعضای – هفت سین – سفره

 ***

جمله های زیر را با کلمات مناسب از داخل کمانک پر کن.

در کشور ما، اولین روز سال نو را …………. می گویند. ( هفت سین – شمع – تحویل – نوروز)

قطره های آب …………… گرم شدند. ( کوچک – حوض – کم کم – شروع – تخم مرغ )

جشن نوروز ………… شادابی ما می شود.  ( عید – حوض – طبیعت – باعث – عیدی)

من می توانم شما را ……………..  به شکل ابر در بیاورم. ( قطره – عزیزم – دوباره – خورشید – سماق)

من صدای ……………….. آب را شنیدم. ( بع بع- تحویل – ملخ – شر شر – صبر)

***

کلمه های مخالف را به هم وصل کن

خوشحال – دور – سیراب – پایان –  آخرین – نو

تشنه – ناراحت  – آغاز –  کهنه –  نخستین –  نزدیک

 ***

کلمه های هم معنی را به هم وصل کن

حیوان – یواش یواش – شروع – اوّلین

آرام آرام – آغاز – جانور – نخستین

***

برای تصویر زیر یک داستان بنویس.

نمونه سوال دوم ابتدایی

تالیف : سایت کودک سیتی

هر گونه کپی برداری در نشریات و سایتهای اینترنتی فقط با ذکر نام و لینک سایت کودک سیتی مجاز است.

ستاره بدهید!
بدون نظر

دیدگاه شما چیست؟