صفحه‌ی اصلیخردسالانشعر کودکانه کوتاه عید قربان

شعر کودکانه کوتاه عید قربان

شعر عید قربان کودکانه

شعر کودکانه عید قربان

خدای کعبه ای تو

معبود مکه ای تو

به گفته ی ابراهیم پیامبر

خالق یکتایی تو

(دو مرتبه)

***

عید قربان عید ماست

عید بزرگ اسلام

دست بزنیدبچه ها

عید بزرگ قربان

(دو مرتبه)

***

شعر عید قربان کودکانه

***

دلم میخواد که روزی

راهی مکّه باشم

بعد از طواف کعبه

حاجی مکه باشم

(دو مرتبه)

***

مدینه ی منور و مکه مکرم

دو شهر حاجت هستند

صلی علی محمد

صلوات بر محمد

(سه مرتبه)

آموزش سه مدل کاردستی عید قربان را برای بچه ها از اینجا ببنید

تهیه و تنظیم: ساجده طالبی
سروده : فرخ زاد
منبع: سایت بنیاد سفینه

ستاره بدهید!
بدون نظر

دیدگاه شما چیست؟