ساخت کاردستی با وسایل دور ریختنی ضمن پرورش خلاقیت و قوه تخیل نوجوانان و کودکان از سرگرمی های در دسترس و قابل انچام در

از آن جا که شروع و پایان ماه های قمری از جمله ماه رمضان و ماه رجب به هلال ماه مربوط می شود، آموزش

فصل تابستان کم کم از راه می رسد و پرکردن وقت بچه ها با فعالیت های سازنده یکی از دغدغه های مهم مادر و

با مقداری کامواهای اضافی و صرف کمی وقت و حوصله این ریسه های تزیینی را برای تزیینات چشن تولد کودکان، تزیین اعیاد مذهبی و