اوریگامی قایق

این اوریگامی یکی از انواع قدیمی کاردستی با کاغذ است که از سالهای قدیم در بین بچه های ایران ساخت آن رواج داشته است و به عبارتی کاردستی بچه های دیروز، و کاردستی مورد علاقه مادر و پدرها و حتی مادربزرگ و پدر بزرگهاست.

کاردستی گل

ساخت کاردستی گل ها با کاغذ، یکی از فعالیتهای جذا ب برای بچه هاست که می تواند به صورت کارت تبریک دست ساز و یا یک تابلوی زیبا برای هدیه دادن و یا تزیین اتاق کودکان به خوبی استفاده شود.

اوریگامی خورشید اوریگامی از سرگرمی های مفید و  آموزنده برای کودکان است که نیاز به کمترین مواد اولیه دارد. با یک تکه کاغذ و تا کردن ها متوالی می توانید کاردستی ساده و زیبای اوریگامی خورشید را برای کودکان درست کنید.

اوریگامی ساده

در آستانه فصل تابستان ، طرز ساخت اوریگامی ساده کودکانه ذرت به همراه انیمیشن و دانلود نقشه کاردستی در ادامه ببنید و با بچه ها درست کنید: